Mladí vyrůstají s technikou, ale digitální dovednosti využitelné v pracovním životě postrádají

Panuje všeobecné povědomí, že mladí lidé mají dnes práci s novými technologiemi „v krvi“, protože vyrůstají v digitálním světě. Dobře zvládají internet, běžně používané aplikace na smartphonech a tabletech. Ale dovednosti potřebné v pracovním procesu jim často chybějí – nemají zažité obecné zákonitosti a umějí používat jen ty nástroje, které rutinně používají. Často tak s nástupem do zaměstnání narážejí na problémy při práci s počítači.  

„Slýcháme opakované stížnosti lidí z firem na připravenost absolventů na reálnou praxi, pro ně překvapivě i v oblasti základních IT znalostí,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Proto je důležité, aby nezapomínali na školení v IT oblasti i při přijímání absolventů, u nichž mají za to, že zvládají kancelářské programy a zásady bezpečnosti. Nastupující generace má možná dostatečné znalosti pro běžný „digitální život“, nemá ale dovednosti, které jsou předpokládány trhem práce. “

Za určitý etalon pro porovnání digitálních znalostí je možné použít porovnání výsledků v mezinárodní certifikaci IT znalostí a dovedností ECDL. Z mezinárodního porovnání jejich výsledku vyplývá, že Češi podceňují význam a potřebu tzv. přenositelných digitálních dovedností. Jde o obecné znalosti základních zákonitostí hardware a software, které jsou uplatnitelné bez ohledu na pracovní pozici, kvalifikaci nebo typ využívaných IT prostředků. A právě tyto obecně využitelné principy chybějí i ve výuce na školách. 

Zmíněné porovnání výsledků ECDL testů přineslo i další zajímavé výsledky: v ČR se nejvíce chybuje v oblastech IT bezpečnosti (24 %) a v práci s kancelářskými programy (23 %). Nejmenší problém dělá využívání služeb internetu a komunikace. To potvrzují i praktické zkušenosti z Počítačové školy Gopas. „Mezi největší propadáky při školení uživatelů patří znalost základních kancelářských programů, především Excelu,“ říká Jan Dvořák. „Kurzy Excelu pořádáme pro různé úrovně uživatelů již mnoho let a jsou nejčastěji požadovaným školením vůbec. Z našich zkušeností vyplývá, že 80 % účastníků kurzů si myslí, že Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže jen cca 20 % lidí.“