Právě se nacházíte:

Za vodu si připlatíme

Cena vodného a stočného se v Berouně od ledna příštího roku změní. Důvodem je zvýšení daně z přidané hodnoty z 10% na 14% a zvýšení investičního rozpočtu společnosti o více jak deset miliónů korun.

„O konečné regionální ceně vodného a stočného pro příští rok rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun na svém jednání. Rozhodnutí předcházela schůzka šesti největších akcionářů, mezi které patří města Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák. Cenu vodného určilo na 42,50 korun, stočného pak na 30,20 korun. Celková cena za dodávku a odvádění odpadních vod je 72,70 Kč/m3 bez DPH, 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH “, uvedla ředitelka společnosti VaK Beroun Ing. Eva Krocová.

V roce 2008 představenstvo společnosti odsouhlasilo Plán financování obnovy vodohospodářského majetku. Tento plán musí podle zákona připravit a plnit každý vlastník vodovodů a kanalizací. Součástí tohoto plánu byl i předpokládaný vývoj cen vodného a stočného, protože cena vody je prakticky jediným zdrojem investic společnosti Vak Beroun. 
 
V roce 2010 vyčlenila společnost VAK Beroun na obnovu vodohospodářského majetku 17 mil. Kč, v roce 2011 již 21 mil. Kč a pro rok 2012 plánuje téměř 37 mil. Kč. Potřeba vysokých investic je celorepublikovým jevem, protože cena vody se desetiletí udržovala uměle na úrovni, která nestačila na potřebnou obnovu majetku. Navíc končí přechodné období, v průběhu kterého mají vlastníci povinnost rekonstruovat čistírny odpadních vod tak, aby vyhověly nové evropské legislativě.
 
V posledních třech letech společnost dokončila mimo jiné nákladné rekonstrukce čistíren Zdice a Chyňava. Největší investicí na následující období je rekonstrukce ČOV Hořovice za 28 miliónů korun.
„Vedení společnosti spolu s akcionáři hledalo cestu, jak co nejvíce zpomalit růst ceny. Podstatnou změnou podnikatelského plánu společnosti na příští roky se podařilo toho dosáhnout, společnost bude ve větší míře tvořit zdroje na investice. Ve výsledku to znamená, že se nám podařilo o zhruba 4% snížit růst ceny proti plánu z roku 2008 a tento trend se určitě podaří udržet,“ konstatoval Jiří Paul, technický ředitel společnosti, a odvrátil tak obavy z většího zdražování v budoucnosti. Ředitelka společnosti, Eva Krocová dodala, že společnost chce zvýšení ceny pro zákazníky, kteří jsou závislí výhradně na vodě z veřejného vodovodu, kompenzovat zavedením dvousložkové ceny. Při současném způsobu platby totiž tito odběratelé hradí z velké části náklady občasných uživatelů vodovodu, kterými jsou majitelé rekreačních objektů a zákazníci, kteří vedle vodovodu používají i vodu z vlastních studní. Zavedení dvousložkové ceny musí ovšem odsouhlasit všech 46 obcí, ve kterých platí regionální cena vody. Společnost předpokládá, že z toho důvodu dvousložkovou cenu nebude možné zavést dříve než od druhého pololetí roku 2012.