Vyměnili kotle a budou zateplovat

Městys Liteň investoval do opravy tří kotelen. Nejvíce zanedbaná byla kotelna v areálu Pode Zděmi, kde byly uskladněny i propanbutanové láhve. Po generálním úklidu byl u kotle vyměněn výměník, který kvůli znečištění nepředával teplo. 

"Nyní ještě řešíme dodatečně připojený okruh, který působí hydraulicky rušivě a snižuje výkon celé soustavy. Práci topenářům ztěžuje fakt, že nemáme plány a že v uplynulých sedmi letech docházelo k provizorním a podle vyjádření topenářů amatérským zásahům do otopné soustavy,“ uvedl starosta Litně Filip Kaštánek.

Obec nechala po dokončení výměny udělat revizi kotle. „Reakci revizního technika bych vám přál zažít. Jeho nadšení, že po dlouhých letech, během nichž po předchozím správci požadoval úklid, nastala změna a obrat o 180 stupňů, bylo opravdu nakažlivé,“ popsal starosta Litně.

Jako další přišel na řadu kotel na radnici. Kotle byly již za hranicí životnosti a revizí v roce 2016 prošly s výhradami. „Výrazně účinnější kondenzační kotle a ekvitermní regulace, které jsme nainstalovali místo těch původních, nám přinesou úsporu, která nám tuto investici vrátí po dvou topných sezónách. Jako poslední jsme si nechali kotelnu ve Společenském domě,“ uvedl Filip Kaštánek. I zde byla nefunkční regulace a nehospodárné kotle za hranicí životnosti.

Liteňským se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než byly původní nabídky a ušetřili skoro sto tisíc korun.

K dalším prioritám současných liteňských zastupitelů patří zateplení obecních budov.

Foto ilustrační