Právě se nacházíte:

Vítání občánků

Dne 5. října přivítá na radnici nové občánky poprvé starostka města Šárka Endrlová. K tradičnímu obřadu Vítání občánků, který začne ve 14 hodin v obřadní síni radnice, přihlásili rodiče 27 dětí.  

Starostka všechny přivítá postupně v půlhodinových blocích. Mezi pozvanými je šestnáct chlapců a jedenáct holčiček, nechybí ani smíšená dvojčata. Maminky obdrží květinu a pamětní list, pro nejmenší občánky je připravena drobná pozornost.

Rodiče, kteří se v budoucnu budou chtít obřadu Vítání občánků se svým miminkem zúčastnit, se mohou hlásit na odboru školství, kultury a vnějších vztahů (311 654 202, e-mail: skola@muberoun.cz). Informace je také možné sdělit poštou na adresu Radniční list, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum.

Díky novele zákona o evidenci obyvatel platné od 1. 7. 2010 již pracovníci odboru školství, kultury a vnějších vztahů, kteří obřad Vítání občánků připravují, nemají možnost získávat údaje o nově narozených dětech z oficiálních databází. K obřadu jsou tedy zváni jen ti, kteří o něj projeví zájem a narození svého miminka ohlásí některým z výše uvedených způsobů.

www.mesto-beroun.cz