Už jen pár dní zbývá na uhrazení poplatků

Už jen pár dní mají obyvatelé Berouna na uhrazení poplatků za psy a svoz komunálního odpadu. Za svoz odpadu je poplatek 500 korun za rok. Hradit ho musí všichni trvale hlášení obyvatelé bez rozdílu věku. Stejnou sumu za objekt platí i majitelé staveb určených k individuální rekreaci. 

Za psa zaplatí obyvatelé v bytovém domě 1000 Kč, v rodinném domě 400 Kč. Každý další pes v bytovém domě vyjde na 1500 Kč, v rodinném domku na 400 Kč. Ti, kdo pobírají invalidní, starobní či sirotčí důchod, nebo vdovský či vdovecký důchod, který je jejich jediným zdrojem příjmů, za psa zaplatí méně. Více na tel: 311 654 163 (169, 170) nebo e-mailu poplatky@muberoun.cz  Těm, kdo tak v daném termínu nezaplatí, hrozí podle zákona o místních poplatcích navýšení poplatku, a to až na trojnásobek. Dlouhodobí neplatiči se vystavují uvalení exekuce.

Číslo účtu na komunální odpad  
51-4855720247/0100
 
Číslo účtu na psy 
19-0000326131/0100