U hradeb vysadí školáci javory

Hned několik akcí se v Berouně uskuteční v rámci Dne Země. Zdejší školy budou soutěžit v klání za Beroun čistší. Každá škola vysadí své stromy se svým poselstvím budoucím generacím. Chystá se i celodenní akce na Husově náměstí, která se uskuteční v pondělí 23. dubna od 10:00 do 13:00.

Na náměstí se představí společnost VaK, dále společnost ECOBAT, která přijede se stánkem zvaným Ecocheese a maskotem žabákem Batem. Ve stánku bude rozdávat propagační materiály, krabičky na sběr baterií a informovat o sběru a zpracování sebraných baterií. Žabák bude s dětmi hrát různé drobné hry a učit je třídit.

EKOKOM přijede s pojízdnou výstavou o třídění a recyklaci odpadu, připravil i atrakce pro děti. Přítomni zde budou dva vyškolení lektoři, kteří budou lidem moci odpovídat na nejrůznější dotazy týkající se třídění a recyklace. Návštěvníci se budou moci dozvědět také vše o kolektivním systému ELEKTROWIN, o zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Současně ti, kteří ke stánku přinesou takovýto vysloužilý elektrospotřebič, dostanou dárek.

ČHMÚ tu zase vystaví mobilní měřící stanici kvality ovzduší a společnost PROBO BUS představí svůj ekologický autobus splňující nejpřísnější ekologická kritéria. Centrum ekologického výzkumu a výchovy Svatý Jan pod Skalou se představí s programem Odpad není k zahození, ve kterém ozřejmí výrobu z odpadových materiálů a tetrapacku.

Žáci každé ze čtyř základních škol vysadí „své“ stromy v historické části města nedaleko městských hradeb. Stromy budou opatřeny i cedulkou s nápisem, které škole strom patří. Půjde o javory mléče vysoké přibližně tři metry.

Město Beroun společně s Technickými službami Beroun současně pro školáky vyhlásilo soutěž Beroun čistší spojenou s udržováním čistoty ve městě. Každá škola se přihlásí se svým projektem. Zatímco někteří školáci budou například sledovat vytíženost odpadkových košů, jiní budou čistit studánku u nemocnice nebo monitorovat černé skládky. Vítězné školy si pak mezi zebe rozdělí deset tisíc korun na nákup sportovního náčiní. Technické služby navíc organizují pro školáky Den otevřených dveří.

www.mesto-beroun.cz