Teplé židle pro lidi bez přístřeší

Už nejméně šest lidí zemřelo v České republice v důsledku mrazivého počasí. Situace je pro mnohé lidi bez přístřeší kritická i v Berouně. Vedení města proto ve spolupráci se zdejší Farní charitou rozjelo projekt tzv. „teplých židlí“.

Lidé bez přístřeší měli poprvé možnost přečkat zimu v přízemí Komunitního centra v noci z 2. na 3. února. Zájem byl podle Jakuba Dutky, terénního pracovníka Farní charity, velký. „Přišlo dvaadvacet lidí. Přes celou noc u nás zůstalo osmnáct lidí, z toho pět žen,“ uvedl Dutka. Centrum je pro potřebné k dispozici od 18 do 6 hodin, kdy se zde lidé mohou ohřát. Fungují zde jasná pravidla. Zájemci, kteří se chtějí ohřát a přečkat noc v teple, musí přijít do 22 hodin. „V prostorách není možné kouřit, ani pít alkohol. Lidem uvaříme teplý čaj. Mohou využít i hygienické zázemí,“ doplnil Dutka.

Podle starostky Šárky Endrlové se tak město snaží vyjít vstříc nejen lidem bez přístřeší, které mráz ohrožuje na životech, ale také zajistit bezpečnost ve městě. Podle zkušeností z jiných měst, která podobnou službu rovněž zavedla, totiž kruté mrazy nutí často bezdomovce hledat si skrýše v opuštěných objektech.

www.mesto-beroun.cz