Tento týden proběhnou v mateřinkách zápisy

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Berounem se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dubna vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Kolik dětí přijde k zápisu, to je těžké odhadnout. Loni k zápisům přišlo 328 dětí, které měly trvalé bydliště v Berouně.

To je přitom jedno z hlavních kritérií pro přijetí dítěte do mateřinky. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v loňském roce. Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které dovrší do 31. srpna kalendářního roku zápisu 3 roky.

Letos poprvé nebudou rodiče dostávat písemné vyrozumění o přijetí svého potomka. Písemně jej obdrží pouze neúspěšní žadatelé. „Podle novely školského zákona budou seznamy přijatých dětí veřejně zpřístupněny na webových stránkách školek a na veřejně přístupných místech. V seznamech budou děti seřazeny podle registračních čísel, která dostanou při zápisu,“ doplnil vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Karel Abrahám.

Děti do MŠ budou přijímány v tomto pořadí:

+ Děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Berouně.
+ Děti zaměstnaných rodičů nebo s potvrzeným nástupem do zaměstnání s trvalým pobytem v Berouně nebo OSVČ s trvalým pobytem v Berouně dle stáří dítěte s výjimkou případů, kdy je matka na rodičovské dovolené s dalším dítětem.
+ Děti budou přijímány v pořadí od starších k mladším.
+ Ředitelka MŠ je oprávněna mimo kriteria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody, hlavně sociální a zdravotní.

www.mesto-beroun.cz