Středočeský kraj začne uzavírat smlouvy ke kotlíkovým dotacím

Středočeský kraj začne uzavírat smlouvy s žadateli o dotace na výměnu starých kotlů za nové ekologické. Poskytnutí finanční podpory dnes schválili krajští radní. První žadatelé by mohli dostat peníze začátkem března, sdělil ČTK hejtman Josef Řihák (ČSSD). O program byl od počátku enormní zájem. Žádosti podávali lidé od 2. září, vyčleněných 40 milionů korun se vyčerpalo za čtyři dny. Dotace má přispět ke zlepšení kvality ovzduší. 

"Všechny žádosti již máme zkontrolované a ty, které vyhověly podmínkám pro udělení dotace, jsou zaregistrované," uvedl hejtmanův náměstek pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD). Výše dotace závisí na typu kotle, pohybuje se v rozmezí od 15.000 do 60.000 korun. 
    
Celková hodnota zaregistrovaných žádostí, jež prošly kontrolou krajských úředníků, je 19,945.000 korun. Vyčerpána tak bude téměř celá dvacetimilionová částka, kterou kraj na program uvolnil. Dalších 20 milionů přidalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), které je do kontroly žádostí také zapojeno. Každá lichá žádost je vyřizována na krajském úřadě, každá sudá na Státním fondu životního prostředí. 
    
"Kvůli tomu, že jde o společný program, tak se to udělalo tak, že jednu část žádostí zpracovává kraj a druhou Státní fond životního prostředí. Je to standardní dělba práce," řekl ČTK mluvčí MŽP Matyáš Vitík. Fond podle něj už podobně jako krajský úřad svůj díl posoudil a žádosti nyní čekají na podpis ministra. "Po technické linii je administrace skončena," dodal. 
    
Úspěšným žadatelům bude nejspíš během příštího týdne doručeno vyrozumění o poskytnutí dotace a do devíti měsíců musejí doložit všechny podklady pro uzavření smlouvy. Po jejich kontrole budou vyzváni k podpisu, za kraj bude smlouvu stvrzovat hejtman. Originál dokumentu pak bude odeslán žadateli a dotace mu bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. "Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé již kotel vyměnili a mohou hned po doručení dopisu doložit náležitosti potřebné ke smlouvě, mohly by být první dotace vypláceny už začátkem března," uvedl Řihák. 
    
Příspěvek z takzvaných kotlíkových dotací je asi 50 procent kupní ceny kotle, jeho maximální výše může být pro určité typy kotlů až 60.000 korun. Dotace je určena pro domácnosti, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu, jejich kombinaci či za kotel plynový. MŽP rozjelo program i v dalších krajích. 
    
Středočeský kraj uvažuje o druhém kole dotací na výměnu kotlů, uskutečnit by se mohlo v září. Je ale možné, že nakonec dostanou přednost jiné ekologické projekty, zaměřené například na zateplování budov a výsadbu stromů. Rezervy kraje v ochraně životního prostředí by měla odhalit studie, kterou si hejtmanství nechá zpracovat. 
 
zdroj: ČTK