Stacionář je přestěhován do nových prostor

Do nových prostor bývalé prodejny nábytku Jamall u silnice ze Zavadilky na Jarov se přestěhoval Stacionář sv. Anežky. Otevření se zúčastnila starostka Berouna Šárka Endrlová, generální vikář Michael Slavík, farář Josef Pecinovský, ředitelka Farní charity a mnoho dalších. 

Rekonstrukce přízemí objektu proběhla v rekordním čase. Posláním stacionáře je umožnit seniorům pobyt mezi vrstevníky, podporovat a pomoci v co největší možné míře zachovat jejich soběstačnost, psychické i fyzické schopnosti a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Díky větším prostorám, kde bude kromě pokojů k dispozici i velká jídelna, aktivizační místnost či zahrada, dojde současně i ke specializaci zařízení – zaměří službu zejména pro osoby s poruchami paměti způsobenými například Alzheimerovou chorobou. Znamená to, že vytvoří program pro dvě skupiny uživatelů tak, aby byl vhodný pro lidi s nižším stupněm demence, i pro uživatele s vyšším stupněm onemocnění. V denním stacionáři za pomoci pečovatelek bude uživatelům umožněno vykonávat činnosti, které jsou nebo byli zvyklí dělat doma. Téměř veškeré vybavení pokojů bude nové včetně polohovacích postelí, které nabídnou nezbytné pohodlí. „Klientům chceme nabídnout pěkné a klidné prostředí včetně zvláštní místnosti pro odpočinek a také větší komfort při použití toalet a sprch,“ uvedla za berounskou Farní charitu Jitka Kebrlová. 

Objekt v Cajthamlově ulici získala Farní charita Beroun do dlouhodobého pronájmu a již od poloviny července zde probíhaly rekonstrukce vnitřních prostor tak, aby vyhovoval požadavkům pro poskytování sociálních služeb. Přesunem stacionáře do nového objektu, jeho rozšířením a specializací změny pro Farní charitu nekončí. Rekonstrukce objektu bude pokračovat dál a na přelomu roku se sem z berounské sokolovny přestěhuje i ústředí Farní charity. V novém objektu vzniknou také prostory pro velkou výukovou místnost, která nedávno zanikla v Komunitním centru a také plánují založení sociální firmy. „Rozlehlé prostory domu jsou pro nás velkou výzvou a nápadů na využití máme skutečně velké množství. Jedinou otázkou tak při rozhodování o využití prostor pak bude tradičně otázka finanční,“ dodala Kebrlová. „Změna naší adresy a její zažití bude podpořeno novými propagačními materiály a jiným způsobem prezentace firmy. Od nové kampaně si slibujeme, že se o naší rozsáhlé činnosti dozvědí i lidé, kteří o nás doposud nevěděli a pomoc potřebují. Nejedná se jen o pomoc seniorům, ale i o osoby bez přístřeší a péči o  děti a rodinu. Těšíme se na nárůst počtu klientů stacionáře a doufáme, že se stávajícím uživatelům bude v novém domě líbit.“