Příspěvek obdrží hospice i domov seniorů

Radní se na posledním jednání zabývali třemi žádostmi organizací, které dodatečně požádaly o poskytnutí dotace v sociálně-zdravotní oblasti. Mezi sebe si tak organizace rozdělí 70 tisíc korun.

V prvním případě požádal o příspěvek Domov seniorů Beroun, který zahájil provoz v době, kdy se žádosti o udělení dotace uzavíraly. Na ergoterapii, rehabilitační pomůcky a kulturní vyžití klientů mu berounští radní schválili přidělení 30 tisíc korun. Jde totiž o domov, jehož klientelu tvoří z větší části právě senioři z Berouna. O této sumě musí ještě rozhodnout berounské zastupitelstvo počátkem dubna.

Po 20 000 Kč obdrží Hospic sv. Lazara v Plzni a Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, kde byli v posledních letech hospitalizováni rovněž obyvatelé města Beroun.

www.mesto-beroun.cz