Přihlašte se do výtvarné soutěže!

Už jen týden mají malí umělci z Berouna nebo žáci zdejších škol šanci přihlásit se do výtvarné soutěže na téma Památky očima mladých. Na vytvoření samotných výkresů pak ale mají čas až do konce dubna.

Důležité je zaslat včas přihlášku! Jde o celostátní akci, kterou vyhlásilo město Kutná Hora pro města – členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jako doprovodný program Národního zahájení EHD 2012 v Kutné Hoře.

Výtvarná soutěž, ve které děti mohou malovat některé z berounských památek, je rozdělena do tří věkových kategorií: 6 – 10 let, 11 – 14 let a 15 – 18 let. Pro věk je rozhodující datum odevzdání prací, tedy 30. 4. 2012.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města, ale i žáci nebo studenti místních škol. Do konce ledna musí vyplnit přihlášku, kterou pošlou na adresu: Město Beroun, OŠKVV, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun nebo ji zašlou elektronicky na adresu skola@muberoun.cz. Veškeré informace k soutěži a propozice budou zveřejněny na webových stránkách města.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, u studentů berounských škol s trvalým bydlištěm mimo Beroun název a adresu navštěvované školy a kontakt, ať už telefonický či e-mail.

Děti mohou zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát. Výtvarné práce, které pak bude hodnotit porota složená ze zástupců města a přizvaných výtvarníků, musí být v jednotném formátu velikosti A3. Každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným registračním formulářem, který bude k dispozici na webových stránkách města a v lednovém čísle Radničního listu. Jeden autor může soutěžit maximálně se třemi svými díly.

Poslední květnový den vyhlásí porota autory tří nejlepších děl v každé kategorii. Z vybraných děl bude uspořádána výstava ve výstavních prostorách města Beroun. Nejlepší práce budou publikovány v Radničním listu a na webových stránkách města. Nejlepší autoři se mohou těšit na odměny.

Vítězná práce z každé kategorie bude rovněž zaslána do celostátního kola do Kutné Hory, kde proběhne vyhodnocení a posléze ocenění vítězů. Tam se také od 3. září uskuteční výstava nejúspěšnějších prací.

www.mesto-beroun.cz