Přes 130 lidí prošlo během roku veřejnou službou

Do veřejné služby pro město Beroun se od jejího zavedení loni v srpnu zapojilo 138 osob. Veřejná služba je určena pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří tyto dávky pobírají více než šest měsíců a pro město Beroun ji zajišťují Technické služby Beroun.

V letošním roce se ve veřejné službě vystřídalo 107 osob. Od loňského srpna do prosince to bylo 31 osob.
„Zhruba sedm lidí je stálých. To znamená, že se chodí hlásit pravidelně každý měsíc. Další se různě střídají. Je to odlišné měsíc od měsíce. Obecně se dá říci, že v průměru měsíčně pracuje ve veřejné službě třináct lidí,“ uvedl Jan Dušek z Technických služeb Beroun, který má tuto agendu na starosti. Doplnil, že tito lidé pracují cca 20 hodin měsíčně. Některým z nich se již podařilo najít novou práci, pěti jsme nabídli práci u nás.

Technické služby Beroun vykonavatele veřejné služby využívají nejčastěji pro ruční úklid města. „Jde o zametání, trhání trávy z chodníků, v zimě se pak tito lidé věnují především ručnímu odhrabování sněhu,“ vyjmenoval Dušek.
Zájemce o vykonávání veřejné služby musí navštívit sociální odbor MěÚ Beroun, kde získá základní informace o tom, jaký vliv bude mít počet odpracovaných hodin na výši přiznaných dávek. Dostane zdravotní dotazník, projde lékařskou prohlídkou,  a pak dorazí do Technických služeb. Ty s ním následně podepíší dohodu o práci a určí, jakou činnost konkrétně bude vykonávat. „Po odpracování dáváme sociálnímu odboru zpětnou vazbu o odpracovaných hodinách a kvalitě odvedené práce,“ dodal Dušek.

www.mesto-beroun.cz