Pořadatelé kulturních akcí dostanou v novém roce větší částku

Pořadatelé kulturních akcí si pro rok 2012 mezi sebe rozdělí částku 1,5 milionu korun. Je to přitom víc než v roce 2011, kdy z rozpočtu na kulturní akce putovalo 1.455.000,- Kč.

Radní rozdělili sumu na základě doporučení Komise pro kulturu a kulturní dotace mezi 42 projektů. Zastupitelstvo jejich rozdělení schválilo 19. prosince. Celkem letos odbor školství, kultury a vnějších vztahů obdržel 49 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města na kulturní aktivity.

Tři projekty byly navrženy jako samostatné položky přímo z rozpočtu města. Jde o další ročník Skate and rock show, Berounské hradby a projekt nový Street Gallery. Čtyři projekty se rozhodla rada nepodpořit, neboť se podle názoru komise nejednalo o akce kulturního charakteru.

Město Beroun má právo průběžné kontrolovat hospodaření a účelné využití poskytnutých finančních prostředků. Příjemce dotace je povinen ve stanovené lhůtě uvedené ve smlouvě předložit řádné vyúčtování poskytnuté dotace, které musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem.

Celoroční nabídka akcí Miloš Kebrle 525 300
Plzeňka spol. s r.o.83 200
Klub přátel výtvarného umění Beroun 15 700
Festival Proudy Miloš Kebrle 33 300
Krub přátel hudby Beroun 69 300
Seydlovo sdružení 37 000
Sdružení Berouňačka 21 200
Koncerty dechové hudby, Vladimír Mužík 7400
Vánoční koncert , Oldřich Průša 13 900
Smíšený pěvecký sbor Slavoš 73 900
Pěvecký sbor Bonbon, Bohumila Vokáčová 9 200
Velká cena Berouna Taneční klub R. Chvátalové 24 900
Beroun Cup 2012, Jan Liška 32 300
Taneční centrum R.A.K. Beroun 32 300
Rock pro Beroun II, Marek Bureš 4 600
Evropští umělci pro Beroun, Stranou, o.s. 13 900
Evropští básníci naživo, Stranou o.s. 13 900
Soukromá zákl. umělecká škola dr. Lidinské 16 600
Klub Klubíčko 13 900
MC Slunečnice 32 300
Kulturní nabídky Jiné kávy, Lomikámen 64 700
Sobotní tvoření, DDM 4 600
Berounská srocování 46 200
Sejdeme se v muzeu, MČK 12 900
Berounská muzejní noc, MČK 12 900
7 a půl století Berouna II, MČK 46 200
Berounské ateliéry po 30 letech, V. Žabinský 27 700
Výstavy katedry fotografie, AMU 13 900
Fotoklub Beroun, J. Pavlis 12 900
Fotojezinky. I. Bucharová 4 600
Fotoblázinec, I. Bucharová 2 800
Berounské reminiscence – Závodí, R. Kadeřábek 27 700
Oživlá kaplička, J. Semrád 18 500
Berounský masopust, M. Tuček 21 200
Masopust na Černém vršku 4 600
Herci První generace 55 400
Setkání s autory, které máte rádi, M. Holečková 22 200
Jungmannova škola hledá slavíčka 4 600
Plán dětských akcí 2012, P. Šaman 9 200
Tajemná noc -dětský den R. Svatá 4 600
Kavárničky pro zdravotně postižené a seniory 4 600
Město přátelské seniorům 3 700

www.mesto-beroun.cz