Naučná stezka připomene povodně

Naučná stezka Po stopách povodní, která má připomenout nejen ničivou povodeň ze srpna 2002, ale i další pohromy, které řeky v Berouně v minulosti napáchaly, bude slavnostně otevřena v pátek 10. srpna na Husově náměstí.

Na akci jsou pozváni zástupci složek integrovaného záchranného systému a představitelé města, kteří před deseti lety s povodní i jejími následky bojovali. 

Stezka obsahuje šest mobilních panelů. Na prvním z nich umístěném u radnice bude připomenuta historie povodní v Berouně. Další panel před muzeem odhalí, co vše s sebou rozběsněné řeky odnesly. O mostech a lávkách se dočtete na pravém břehu Berounky u lávky. Panel, který přináší sled událostí několika srpnových dní roku 2002, najdete u řopíku poblíž autobusového nádraží. O několik metrů dále, u vodní elektrárny, najdete informace o protipovodňových opatřeních. Poslední panel bude umístěn na náměstí J. Barranda a nabídne srovnávací fotky, jak dnes vypadají místa před deseti lety zaplavená. Současně bude vydán leták s mapou a krátkými popisy stanovišť, jehož součástí bude i povodňový kvíz.  
 
Naučnou stezku, na jejíž výrobu finančně přispěla společnost Tipsport, si budou moci zájemci projít do poloviny října. Poté budou panely putovat mezi berounskými školami a dalšími institucemi.