Město se snaží o levnější elektřinu

Berounská radnice v rámci úsporných opatření neustále hledá další možnosti, jak snížit provozní náklady nejen úřadu, ale i dalších městských zařízení. V nejbližší době se chce pokusit snížit výdaje za cenu elektrické energie.

„Jednou z cest, jak je možné dosáhnout úspory při dodávkách elektrické energie, je využití elektronické aukce. Tento záměr je i v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl tajemník berounské radnice Jiří Chalupecký. Podle něj je právě nyní na tuto změnu vhodná doba, jelikož jednomu z největších odběratelů elektřiny – Městskému plaveckému areálu Tipsport laguna - ke konci roku vyprší smlouva se současným dodavatelem elektřiny.

„Nákup elektrické energie by se nově uskutečnil jako centrální, to znamená nejenom pro městský úřad, ale i pro příspěvkové organizace města jako je kino, školy, ale zejména aquapark. Právě nákup většího množství elektrické energie by měl totiž přinést i lepší cenu. Dle současných zkušeností a situace na trhu se úspora může pohybovat mezi 15 až 20 %,“ doplnil Chalupecký s tím, že celkově by mohlo jít o úsporu přibližně půl milionu korun ročně. „Je třeba uvést, že úspora by se týkala pouze dodávky silové elektřiny,“ doplnil Chalupecký.