Kvůli vyšší DPH voda zdražuje

Cena vodného a stočného v Berouně se od ledna zvyšuje. Důvodem je zvýšení daně z přidané hodnoty z 10% na 14% a zvýšení investičního rozpočtu společnosti o více jak deset miliónů korun. Celková cena za dodávku a odvádění odpadních vod je 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH.

„O konečné regionální ceně rozhodlo představenstvo společnosti VaK Beroun. Rozhodnutí předcházela schůzka šesti největších akcionářů, mezi které patří města Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák,“ uvedla ředitelka společnosti VaK Beroun Eva Krocová. Cena vodného je nově 42,50 korun, stočného pak 30,20 korun. Celková cena za dodávku a odvádění odpadních vod je 72,70 Kč/m3 bez DPH a 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH . Při průměrné spotřebě vody představuje zvýšení ceny včetně zvýšené DPH nárůst nákladů pro jednoho odběratele cca 19 Kč měsíčně.

„Vedení společnosti spolu s akcionáři hledalo cestu, jak co nejvíce zpomalit růst ceny. Podstatnou změnou podnikatelského plánu společnosti na příští roky se podařilo toho dosáhnout, společnost bude ve větší míře tvořit zdroje na investice. Ve výsledku to znamená, že se nám podařilo o zhruba 4% snížit růst ceny proti plánu z roku 2008 a tento trend se určitě podaří udržet,“ konstatoval Jiří Paul, technický ředitel společnosti, a tím odvrátil obavy z většího zdražování v budoucnosti.

Ředitelka Krocová dodala, že společnost chce zvýšení ceny pro zákazníky, kteří jsou závislí výhradně na vodě z veřejného vodovodu, kompenzovat zavedením dvousložkové ceny. Při současném způsobu platby totiž tito odběratelé hradí z velké části náklady občasných uživatelů vodovodu, kterými jsou majitelé rekreačních objektů a zákazníci, kteří vedle vodovodu používají i vodu z vlastních studní. Zavedení dvousložkové ceny musí odsouhlasit všech 46 obcí, ve kterých platí regionální cena vody. Společnost předpokládá, že z toho důvodu dvousložkovou cenu nebude možné zavést dříve než od druhého pololetí roku 2012.

www.mesto-beroun.cz