Kulturní dotace obdrží 1,8 milionu korun

Rozdělení částek v rámci kulturních dotací schválili v pondělí 17. prosince berounští zastupitelé. Pořadatelé kulturních akcí si pro rok 2013 mezi sebe rozdělí částku 1,8 milionu korun. V rozpočtu je na kulturní dotace o tři sta tisíc korun víc než loni. V částce jsou zahrnuty i projekty, které byly dosud v rozpočtu jako samostatné položky. Jde například o S treet Gallery a S kate and Rock show.

Rozdělení částek v rámci kulturních dotací schválili v pondělí 17. prosince berounští zastupitelé. Pořadatelé kulturních akcí si pro rok 2013 mezi sebe rozdělí částku 1,8 milionu korun. 

V rozpočtu je na kulturní dotace o tři sta tisíc korun víc než loni. V částce jsou zahrnuty i projekty, které byly dosud v rozpočtu jako samostatné položky. Jde například o S treet Gallery a S kate and Rock show.

„Rozhodli jsme se totiž nově žádné individuální projekty nezařazovat jako samostatné položky, aby všichni žadatelé podléhali stejným hodnotícím kritériím,“uvedl místostarosta Ivan Kůs.
 
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů obdržel 47 žádostí o poskytnutí dotace. Celkem organizátoři po městu žádali přes 3,5 milionu korun. Vyhodnocením žádostí se nejprve zabývala Komise pro kulturu a kulturní dotace. Ta navrhla podpořit 43 projektů.