Již 900 domácností má hnědé nádoby

O hnědé nádoby na bioodpad již projevilo zájem na devět set berounských domácností. O další nádoby se mohou zájemci stále hlásit. K dispozici je ještě zhruba tisícovka nádob.

Obyvatelé mají nárok na přistavení hnědé nádoby zdarma. Stačí, když se o ni přihlásí pracovníkům Technických služeb Beroun na telefonních číslech 311 548 211 či 731 411 069. Nejvíce zájemců je z části Beroun-Město, tedy z Velkého sídliště, Paloučku a okolí.
Hnědou nádobu však nemohou zájemci obdržet okamžitě. Bylo by to neefektivní. Žadatele o nádobu na bioodpad proto pracovníci technických služeb upozorňují, že dodání může trvat až několik týdnů. Vždy je totiž nejprve nutné nashromáždit dostatečný počet zájemců, aby následné svozy odpadu byly efektivní.

V současné době jsou hnědé nádoby vyváženy dva dny v týdnu, jedna část ve středu, další oblast ve čtvrtek. Zda k nim přibude další den, bude záležet na tom, zda se přihlásí dostatečný počet zájemců. Třídit odpad ukládá obyvatelům města vyhláška. Odebrat odpadovou nádobu je tak vlastně povinností. Kdo si nádobu neodebere, musí si zajistit odvoz veškerých bioodpadů z údržby zahrady a rovněž bioodpadů z kuchyně sám na své náklady do sběrného EKO dvora. Je zakázáno, dávat bioodpad do nádob na směsný komunální odpad. Tomu, kdo tak činí, hrozí že mu nebude nádoba vyvezena. Navíc mu může být za porušení obecně závazné vyhlášky udělena pokuta, a to až do výše 30 tisíc korun.

www.mesto-beroun.cz