Jarní deratizace veřejných prostranství

Od 15. 3. do 31. 5. 2012 bude probíhat na území města Beroun pravidelná jarní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí za účelem snížení počtu populací hlodavců ve městě. Žádáme vlastníky nebo správce nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku.

Od 15. 3. do 31. 5. 2012 bude probíhat na území města Beroun pravidelná jarní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí za účelem snížení počtu populací hlodavců ve městě.

Žádáme vlastníky nebo správce nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku.

V případě zájmu poskytneme kontakt na odbornou deratizační firmu na telefonním čísle 311 654 237 nebo e-mailu: zelen@muberoun.cz (MěÚ Beroun, odbor majetku a investic).

Zároveň žádáme všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům (psi, kočky, fretky apod.) a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě.

www.mesto-beroun.cz