Jak mají děti správně sedět, aby je nebolela záda?

Bolesti pohybového aparátu dětí velmi ovlivňuje také to, jak sedí. Protože většina dětí během dne sedí ve škole, je důležité, aby seděly správně a předešly tak špatnému vývoji pohybového aparátu a bolestem. Správnému posedu můžete děti učit například doma při stolování. Dodržováním správného sezení u dětí můžeme předejít funkčním změnám jejich pohybového aparátu.    

„Základem správného sezení je vhodně zvolená židle. Dítě by na ní mělo sedět tak, aby se nohy dotýkaly země celou plochou chodidla. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíce přiblížit vertikále. Ideálně je v kyčli, koleni a kotníku pravý úhel. Poloha v sedu ale musí být pro dítě příjemná. Ovšem ani stoprocentně správné sezení není zdravé, pokud sedíme příliš dlouho. I při ideálním nastavení polohy těla, se naše svaly při dlouhodobém sezení v jedné pozici mohou přetěžovat a vznikají tak svalové dysbalance, které způsobují bolest. Prospěšné je naučit se nesedět staticky v jedné poloze, ale dynamicky měnit polohu, ve které je možné svaly krátce protáhnout a zrelaxovat. To je možné buď chvilkovým pohybem s opřením se o stůl, nebo židli. V této poloze je možné zůstat o něco déle, což pomůže svalům k lepší relaxaci,“ říká MUDr. Michaela Tomanová. 

Důležité je naučit se nejen správně sedět, ale také dělat přestávky na protažení a uvolnění svalových a vazivových tkání. To je vhodné jak pro děti, tak i pro dospělé. Správný způsob sezení vychází z anatomických a fyziologických předpokladů našeho těla.