Geologická exkurze se sběrem zkamenělin do okolí Řeporyj

Okolí Řeporyj nabízí celou řadu geologicky velmi významných fenoménů, z nichž za zmínku stojí stratotyp v lomu Požáry, který slouží jako mezinárodní hraniční interval stupně „přídolí“.  

Cestou do údolí navštívíme dno zkamenělého moře s četnými zkamenělými stopami po činnosti organismů a bude-li štěstí najdeme snad i výlitky odpočinkových stop hvězdic…

Mušlovka a Lobolitová stráň nabízejí nepřeberné množství silurských zkamenělin, četné mušle, hlavonožce a trilobity, Lobolitová stráň pro změnu stovky článků lilijic, které můžeme z odebraného rozpadavého vápence doma vyplavit v čajovém sítku….

Řeporyje nabízí možnost poznat geologické památky a nasbírat si krásné zkameněliny, pojďte tedy s námi po dně pravěkého moře ….

SRAZ V ŘEPORYJÍCH NA NÁMĚSTÍ U ZASTÁVKY AUTOBUSU, V SOBOTU 12. 5. 2018 V 10:00.

http://muzeum-beroun.cz