Dotace a úvěry pomáhají s výstavbou nových školních pavilonů

Města berounského regionu začala investovat desítky milionů korun do rozšíření kapacity svých základních škol. První byl Králův Dvůr, následovalo město Beroun a výstavbu nového školního pavilonu se chystají rozjet i Zdice, stranou nezůstávají ani Hořovice. Ty chtějí získat tři nové třídy v základní škole půdní přístavbou. „V současné době realizujeme půdní vestavbu v budově hořovického gymnázia, která je určena pro potřeby naší druhé základní školy. Součástí investiční akce, na kterou se nám podařilo získat dotaci od ministerstva financí, je i výstavba nového výtahu,“ informoval starosta Hořovic Jiří Peřina.

Půdní vestavba v prostorách hořovického gymnázia si vyžádá realizační náklady kolem 26,5 milionu korun. Dotace od ministerstva financí představuje částku 24 milionů korun. „Díky půdní vestavbě se nám kapacita druhé základní školy rozšíří o tři nové třídy, což je zhruba o devadesát míst,“ vysvětlil Jiří Peřina.

Naplno je také rozjeta výstavba nového školního pavilonu u Základní školy v Preislerově ulici v Berouně. Město Beroun získalo dotaci ze stejných zdrojů jako Hořovice. Ministerstvo financí mu na rekonstrukci této základní školy poskytlo dotaci ve výši 71,2 milionu korun. Výstavba nového školního pavilonu se rozjela před třemi měsíci a celkové investiční náklady mají být kolem 90 milionů korun.

„Oceňujeme, kolik finančních prostředků v posledních letech náš zřizovatel investuje do základních škol. Po dokončení přístavby nového školního pavilonu se kapacita naší základní školy navýší o dvě stě míst. Budeme tak, co do počtu žáků, největší školou v Berouně,“ konstatoval ředitel Základní školy v Preislerově ulici Beroun Pavel Herold. Další rozšíření kapacity berounských základních škol zajistí přístavba základní školy na berounském Závodí. Na tuto investiční akci s náklady v celkové výši 145 milionů korun Beroun získal dotaci 90 milionů korun.

První vlaštovkou v rozšíření kapacity základní školy bylo město Králův Dvůr, které v areálu Základní školy v Jungmannově ulici vybudovalo nový supermoderní třípatrový školní pavilon. I když ho město otevřelo už na konci loňského roku, nový školní rok v něm byl zahájen před pár dny. „ Nový školní pavilon má evakuační výtah a celá budova je bezbariérová. Všechny třídy mají interaktivní tabule a třídy i chodby moderní design. Díky výstavbě nového pavilonu se kapacita této naší základní školy navýšila o více než 300 žáků,“ informoval starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Pedagogové mají v této základní škole nyní odpovídající zázemí a děti moderní učebny. Na chodbách jsou odpadkové koše na tříděný odpad a luxusní sociální zařízení. „V celé budově je ledkové osvětlení. Pro nás skončila největší investiční akce v historii Králova Dvora za téměř 130 milionů korun. Jen na projektech jsme strávili necelých sedm let,“ poznamenal starosta Králova Dvora s tím, že moderní úsporné ledkové osvětlení nechali představitelé města během letních prázdnin nainstalovat i do staré školní budovy.

„Z městského rozpočtu jsme na výměnu světel uvolnili čtyři miliony korun a pro tuto základní školu jsme připravili další projekt za pět milionů korun na stylizované třídy na chemii, na fyziku a dílny. Na realizaci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci, která pokryje osmdesát procent celkových realizačních nákladů,“ informoval Petr Vychodil.

Výstavbu nové budovy pro druhý stupeň Základní školy ve Zdicích hodlá realizovat i město Zdice. Na investiční akci, jejíž náklady přesáhnou částku 200 milionů korun, představitelé města získali dotaci 110 milionů korun, Středočeský kraj městu přidělil deset milionů korun, a zbývajících sto milionů korun je spoluúčast města Zdice.

„Naše spoluúčast je kryta navýšením úvěru na 60 milionů korun a zbylých 45 milionů se uvolní z rozpočtu města Zdice v roce 2019 a 2020. Zbylá částka je na technický dozor a dozor bezpečnosti práce a rezerva. Tímto se samozřejmě nezastaví drobné investice a provoz města není ohrožen,“ upozornil starosta Zdic Antonín Sklenář.