Dnes se dům pro seniory otevřel veřejnosti

Domov penzion pro seniory Na Parkáně 111 se dnes otevřel pro veřejnost v rámci týdne sociálních služeb ČR. V letošním roce společně s námi prezentovaly svoje služby a aktivity i nedávno přistěhované svazy.

Veřejnosti jsme nabídli prohlídku domu s pečovatelskou službou, nabídku služeb pečovatelské služby a aktivit bydlících seniorů v tomto domě. Pracovníci svazů po prohlídce penzionu a malém občerstvení měřili zájemcům krevní tlak. Dále jste měli možnost prohlídky různých kompenzačních pomůcek, které svazy zapůjčují. V 15:00 zakončilo tento den slavnostní vystoupení žáků tanečního oddělení ZUŠ V. Talicha pod vedením prof. Dostálové.

www.mesto-beroun.cz