Chcete přijít na vítání občánků nebo otisknout gratulaci?

Žádáme všechny příbuzné, známé a další přátele seniorů, kteří oslaví významné životní jubileum a mají zájem o něm informovat v našem zpravodaji (případně obdržet pamětní list pokud slaví 70., 75., 80. a 85. narozeniny, nebo získat balíček pro oslavence nad 90 let): Zasílejte nám žádost o uveřejnění jubilea vždy měsíc před konkrétním datem narozenin, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Rádi pak jubilantům v listě popřejeme! Žádost by měla obsahovat jméno, adresu a telefon.

Žádáme všechny příbuzné, známé a další přátele seniorů, kteří oslaví významné životní jubileum a mají zájem o něm informovat v našem zpravodaji (případně obdržet pamětní list pokud slaví 70., 75., 80. a 85. narozeniny, nebo získat balíček pro oslavence nad 90 let):

Zasílejte nám žádost o uveřejnění jubilea vždy měsíc před konkrétním datem narozenin, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Rádi pak jubilantům v listě popřejeme! Žádost by měla obsahovat jméno, adresu a telefon.
 
Stejně tak se na nás mohou obracet rodiče čerstvě narozených dětí, kteří budou mít zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků v obřadní síni berounské radnice. Další se uskuteční ve středu 12. září. 
Žádosti zasílejte na odbor školství, kultury a vnějších vztahů: tel. 311 654 202 nebo 311 654 204, e-mail: skola@muberoun.cz