Autobusy jezdí na nové nádraží

V pondělí bylo slavnostně otevřeno nové autobusové nádraží, a to za přítomnosti zástupců města, švýcarského investora, ministerstva životního prostředí a dalších hostů.  

Přesun ze Závodí do prostoru před hlavní vlakové nádraží vyvolával 
v Berouně velký rozruch.

Na město Beroun chodily desítky nejrůznějších dotazů. Lidé si hlasováním na webu města mohli zvolit variantou, zda některá z linek MHD nebude zajíždět na nové autobusové nádraží a projede městem stejnou trasou jako dosud.

Nové jízdní řády jsou v platnosti a nyní nastává praxe, která nakonec ukáže, zda nebudou potřeba ještě další změny.

Co je pro uživatele MHD 
v Berouně podstatné, je informace, že linka linka A na autobusové nádraží zajíždět nebude, ostatní linky ano.

Změny ale čekají i na uživatele příměstských linek. Autobusy od jihu, například 
z Tetína, Litně a ze západu od Tmaně, Hořovic, Broum, Hudlic budou nyní končit na novém autobusovém nádraží a dál nepokračují. Naopak linky od severu a východu, jako například Chrustenice a další, které končily na Závodí, nyní budou pokračovat až na nové nádraží.

Přesun autobusového nádraží byl plánován už mnoho let. „Beroun se přesunem nádraží připojuje k celosvětovému i tuzemskému trendu, kdy se výchozí bod pro veškerou dopravu hromadnou i individuální soustředí na jediné místo.

Pro Beroun bude mít nové nádraží velký přínos rovněž snížením ekologické zátěže z dopravy. Výhodný bude propojený vlakový a autobusový terminál i pro ty cestující, kteří dosud museli z autobusového nádraží na vlakové přecházet více než kilometrový úsek. Zlepší se vzhled jak před nádražním prostorem, tak i donedávna zanedbaného prostoru u dálničního mostu,“ uvedla starostka

„Po kanalizaci je to druhá největší investiční akce v Berouně za poslední roky,“ doplnila starostka Berouna Šárka Endrlová.

Realizace nového nádraží se uskutečnila díky dotaci z Programu česko - švýcarské spolupráce. Celkové náklady se pohybují kolem 60 milionů korun.

Díky snížení nákladů na stavbu a díky příznivému kurzu se podařilo některé peníze ušetřit, a tyto nyní postupně město může po schválení využít na další komfort pro cestující a na další investice.